skip to content

Usługi kompleksowe (Pakiet Premier)

Maksymalizacja wydajności i mniejsze ryzyko

Przekazanie codziennego zarządzania obsługą systemu i technologii o krytycznym znaczeniu doświadczonym specjalistom ds. usług zarządzanych firmy Motorola Solutions pozwala zapewnić ich dostępność i zmaksymalizowanie wydajności.

Usługi kompleksowe (Pakiet Premier) są dostosowane tak, aby pomóc w osiągnięciu zamierzonej wydajności i wyeliminować ryzyko finansowe i operacyjne związane z zarządzaniem systemem komunikacji. Firma Motorola Solutions będzie ponosić pełną odpowiedzialność za gwarantowaną wydajność i zapewnione rezultaty w trybie 24x7x365, dzięki czemu Państwa pracownicy będą mogli skupić się na kluczowych celach i zadaniach.

Korzystanie z portalu MyView pozwoli mieć wgląd w sprawność sieci, zarządzanie zadaniami oraz raporty tendencji wydajności. Umożliwi to wydłużenie czasu sprawności sieci i zwiększenie wydajności.