skip to content

Usługi zaawansowane (Pakiet Advanced)

Krótszy czas reakcji i większa ciągłość pracy

Konserwacja kluczowej infrastruktury sieci wymaga więcej uwagi, ponieważ technologia ciągle się rozwija, a liczba zagrożeń się zwiększa.

Usługi zaawansowane (Pakiet Advanced) pozwalają w ekonomiczny sposób wydłużyć żywotność systemu za pomocą planowanych aktualizacji sieci dla najnowszego sprzętu i oprogramowania.

Rozszerzone usługi zaawansowane (Pakiet Advanced Plus) zapewniają szybką reakcję wykwalifikowanych techników firmy Motorola Solutions na problemy z siecią. Przeprowadzą oni analizę systemu i postawią diagnozę. Zespoły ekspertów firmy Motorola Solutions pomagają ograniczyć przestoje i zapewnić ciągłość pracy systemu.

Korzystanie z portalu MyView pozwala mieć wgląd w sprawność sieci, zarządzanie zadaniami oraz raporty tendencji wydajności. Umożliwia to wydłużenie czasu sprawności sieci i zwiększenie wydajności. 

Jak kupić