skip to content

פתרונות משולבים לשליטה ובקרה

להתחבר ולהגיב לאירועים בדרך חדשה

CallWorks – תוכנה למוקדי חירום

צייד את מרכז השליטה שלך עם פתרון מבוסס תוכנה למענה מהיר ויעיל לקריאות חירום.

קרא אודות הפתרון

הפתרונות המשולבים של מוטורולה, לשליטה ובקרה, משפרים תהליכי ניהול אירועים באמצעות אוטומציית תהליכים ואחזור נתונים. יכולות המאפשרות לך להתמקד במידע שמתקבל ולפעול במהירות ובהחלטיות.

ספק לאזרחים באזור דרכים חדשות ליצור קשר עם שירותי החירום, גם במצבים שבהם שיחות קוליות הן בלתי אפשריות. הטכנולוגיה החדשנית עם שילוב אמין של קול, וידאו ונתונים - מאפשרת לך להגיב לתקריות בצורה חכמה ומהירה יותר, תוך כדי התרחשותן.

התפתחותן של טכנולוגיות תקשורת, הביאה לסוג חדש של קריאות עזרה אשר מאתגר את יכולת התגובה שלך. תן למובילה הגלובלית בתחום הפתרונות לביטחון הציבור לשנות את הדרך שבה הארגון שלך מקבל אירועים, מנתח אותם, מגיב אליהם ומטפל בהם - באמצעות אפליקציה מקצה לקצה.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

כדאי לקרוא

תכנים נבחרים