skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

INFRASTRUKTURA LXN 6000 LTE

Szybkie, skalowalne sieci szerokopasmowe

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA UMOŻLIWIAJĄ SZYBKIE ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI SZEROKOPASMOWEJ W DOWOLNYM MIEJSCU I CZASIE

Szerokopasmowy zasięg i pojemność sieci wszędzie tam, gdzie są one potrzebne, dzięki infrastrukturze LXN 6000 LTE. Szybkie i proste tworzenie prywatnych sieci ad-hoc, poszerzanie istniejących sieci i dodawanie nowego poziomu niezawodności systemu dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym dla instalacji przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych.

LXN 6000 umożliwia przygotowanie łączności szerokopasmowej na wydarzenia o charakterze specjalnym, katastrofy spowodowane przez człowieka lub klęski żywiołowe oraz pracę w odległych rejonach, zapewniając ciągłość działania i możliwość reagowania na sytuacje krytyczne.

Jak kupić