skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

PRZENOŚNA INFRASTRUKTURA LTE

Bezpieczna łączność szerokopasmowa na żądanie w dowolnym miejscu i czasie


STAŁA ŁĄCZNOŚĆ SZEROKOPASMOWA NAWET W RUCHU

Ciągły dostęp do odpowiednich informacji może zadecydować o sukcesie lub porażce. Wyzwaniem jest nieograniczony dostęp w czasie rzeczywistym do informacji, których potrzebujesz, aby szybko podjąć najlepszą decyzję.

Zarówno w przypadku urządzeń noszonych przez użytkownika, umieszczonych w powietrzu bądź wewnątrz pojazdu, zawsze włączonych lub łatwych do przemieszczania i konfiguracji, innowacje firmy Motorola Solutions stwarzają nowy ekosystem bezpiecznej, szerokopasmowej, przenośnej infrastruktury LTE oraz zapewniają potrzebny zasięg i pojemność. W dowolnym miejscu, w dowolnym czasie.

 

 

Kontakt - Sprzedaż


  • Ultraprzenośna infrastruktura LTE LXN 505

    Z wagą zaledwie 5 kg i czasem uruchamiania krótszym niż 5 minut od włączenia, ultraprzenośna infrastruktura LTE LXN 505 to nasza najmniejsza i najlżejsza sieć szerokopasmowa o pełnej mocy.

  • Infrastruktura LXN 6000 LTE

    Szerokopasmowy zasięg i pojemność wszędzie tam, gdzie są one potrzebne, dzięki infrastrukturze LXN 6000 LTE.