skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

DM — Device Manager

MENEDŻER URZĄDZEŃ DLA SIECI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Organa porządku publicznego potrzebują zaawansowanych narzędzi pozwalających zarządzać współczesną szerokopasmową infrastrukturą i urządzeniami peryferyjnymi nowej generacji.

Oprogramowanie Device Manager (DM) do sieci LTE dla służb bezpieczeństwa publicznego dopasowuje się do skali działalności danej instytucji. To ekonomiczna platforma dla różnych agencji i operatorów lokalnych sieci służącą do zarządzania urządzeniami LTE.

Kontakt - Sprzedaż