skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Te produkty mogą być wycofane z produkcji lub ze sprzedaży, ale znajdziesz tu informacje na temat tego, jak możesz uaktualnić, wymienić lub naprawić swój produkt.

Kontakt - Sprzedaż

  • DM — Device Manager

    Oprogramowanie Device Manager (DM) to ekonomiczna platforma dla różnych agencji i operatorów lokalnych sieci, służąca do zarządzania urządzeniami LTE.