skip to content

POŁĄCZENIA ZAPEWNIAJĄCE SUKCES
SYSTEMY RADIOKOMUNIKACJI RUCHOMEJ LĄDOWEJ

INTELIGENTNE OPROGRAMOWANIE WARSTWY POŚREDNIEJ


Motorola odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu standardów bezpieczeństwa publicznego dzięki swoim systemom radiokomunikacji ruchomej lądowej, wykorzystywanym do zapewnienia łączności o znaczeniu krytycznym i wyposażonym w intuicyjny interfejs użytkownika przeznaczony dla osób pracujących na pierwszej linii. Teraz wprowadzamy podobne rozwiązania na smartfony. Nasz pakiet konwergencji (Convergence Suite) to potężny zestaw usług i aplikacji zapewniających bezproblemową komunikację między zespołami, niezależnie od sieci i urządzeń, z których korzystają.
Od radiotelefonu do smartfonu — o bezpieczeństwo publiczne mogą teraz dbać wszyscy użytkownicy.

LOKALIZACJA I MAPOWANIE

Funkcjonariusz reagujący na zdarzenie. Teraz wyraźnie widać, gdzie znajduje się funkcjonariusz, niezależnie od tego, czy korzysta z radiotelefonu, czy ze smartfonu, i można wysłać na miejsce zdarzenia innego policjanta w celu przeprowadzenia dochodzenia. Funkcjonariusze reagujący na zdarzenie mogą również wyświetlić na swoich smartfonach mapę, by sprawdzić lokalizację zdarzenia i pozycje swoich współpracowników, a także szybko wyznaczyć trasę dojazdu w razie potrzeby udzielenia pomocy. Funkcja lokalizacji i mapowania działa na ekranach dowolnego rozmiaru, w sterowani i na smartfonie, zapewniając wszystkim taki sam obraz sytuacji.

ZARZĄDZANIE GRUPOWE

Zdarzenie przybiera na sile. Należy zgromadzić funkcjonariuszy i szybko zaplanować najlepszą reakcję. Dzięki funkcji zarządzania grupowego można błyskawicznie utworzyć grupy użytkowników zarówno radiotelefonów, jak i smartfonów, a następnie komunikować się z nimi za pomocą funkcji Naciśnij i mów (Push To Talk) lub wiadomości tekstowych. Jeśli trzeba przesłać film, na przykład nagranie telewizji dozorowej, można utworzyć grupę złożoną tylko z funkcjonariuszy wyposażonych w urządzenia obsługujące szerokopasmowe połączenie z Internetem. Łatwo można też tworzyć grupy w oparciu o lokalizację, wybierając funkcjonariuszy na mapie — w dyspozytorni lub na smartfonie.

WIADOMOŚCI

Kiedy policjantka przyjeżdża na miejsce wypadku z udziałem kilku samochodów, okazuje się, że cała ulica jest zablokowana. Wysyła wiadomość do innych funkcjonariuszy, ostrzegając ich o blokadzie, żeby mogli dotrzeć na miejsce z innej strony. Funkcja inteligentnych wiadomości umożliwia jej wysłanie tej wiadomości do poszczególnych policjantów oraz do nowo utworzonej grupy, niezależnie o urządzeń i systemów, z jakich korzystają funkcjonariusze. Teraz wszyscy mogą zareagować szybciej i bardziej efektywnie.

KONTEKST

Policjant sprawdzający włamanie odpina kaburę i wyjmuje broń. Czujniki na kaburze oraz monitor tętna rejestrujący coraz większą aktywność natychmiast przesyłają do dowódcy informacje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Zaoszczędzony czas — prawdopodobnie kilka minut — może zadecydować o bezpieczeństwie funkcjonariusza. Można monitorować rozwój sytuacji na bieżąco i w razie potrzeby skierować innych policjantów do pomocy.

BEZPIECZEŃSTWO

Niezależnie od tego, gdzie znajdują się funkcjonariusze, można mieć pewność, że ich komunikacja będzie bezpieczna. Wszystkie dane w wirtualnej sieci prywatnej są szyfrowane i przesyłane jednym bezpiecznym tunelem IP do bezpiecznego adresu IP. Różne aplikacje korzystają z mechanizmu jednorazowego uwierzytelniania, co oszczędza czas i zapewnia dostęp tylko autoryzowanym użytkownikom. Dzięki temu ryzyko wylogowania funkcjonariusza z aplikacji, kiedy zmienia sieć, jest bardzo małe.

INTELIGENTNE OPROGRAMOWANIE WARSTWY POŚREDNIEJ. NIEWIDOCZNE SPOIWO UMOŻLIWIAJĄCE W PEŁNI ZINTEGROWANĄ KOMUNIKACJĘ.

Nasze inteligentne oprogramowanie warstwy pośredniej to rozbudowany zestaw usług zapewniających bezproblemową komunikację między radiotelefonami i smartfonami, dzięki czemu możliwe jest scentralizowane podejście do przesyłania wiadomości, lokalizacji i bezpieczeństwa, niezależnie od wybranych przez pracowników aplikacji.