skip to content

MTP6750 - מכשיר קשר נישא TETRA

כאשר כל שניה חשובה, MTP6750 עונה לדרישות ומספק לך תקשורת אמינה עם הביצועים המובילים בתעשייה בתחום השמע והכיסוי. אך כדי לשמור על בטחונך נדרש יותר מהתכונות הבסיסיות הללו - עם MTP6750 אתה מוכן לכל תרחיש באמצעות מידע מודיעיני למשימות קריטיות שיגיע ישירות למכשיר הקשר הנישא הראשון בעולם המותאם ל-TEDS. בזכות מערכת צילום התמונות המשולבת, תוכל לצלם בצורה בטוחה ראיות חיוניות - עוד הישג ראשון בעולם למכשיר TETRA.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות