skip to content

מכשירי קשר TETRA שאינם משווקים

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

  • MTM5200 - מכשיר קשר נייד TETRA

    MTM5200 הוא הדגם הבסיסי במשפחת מכשירי הקשר TETRA. מכשיר הקשר מציע את רמת רגישות השמע והמקלט של דגם MTM5400, בנוסף הוא מוכן ל-TEDS, שירותי נתונים במהירות גבוהה לשיפור הפעילות.

  • MTP6750 - מכשיר קשר נישא TETRA

    מצלמה משולבת ויכולות נתונים מתקדמות לייעול פעולות בשטח.

  • MTP6550 - מכשיר קשר נישא TETRA

    מכשירי הקשר למשימות קריטיות מספקים ביצועים מעולים עם יכולות נתונים מתקדמות המבטיחות שתמיד תהיה מוכן לכל תרחיש.