skip to content

מערכת ASTRO 25 EXPRESS

מערכת P25 המותאמת למטרות בקנה מידה קטן יותר

מערכת ASTRO 25 Express היא מערכת P25 קולית חסכונית לאתר יחיד. המערכת מגיעה ונפרשת במהירות והיא מאפשרת לך להתרחב בהתאם לצרכים המשתנים שלך, במסגרת קו מוצרי ASTRO 25. 

התחבר לליבת ASTRO 25 כשתרצה להוסיף אתרים, נתונים, מסופי IP ומאפיינים אחרים.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות