skip to content

המבנים של מוטורולה

שמור על הציוד שלך והגן עליו מפגעי הסביבה

הגן על הציוד שלך מהסביבה וספק אמינות וזמן פעילות תקינה מקסימאליים, באמצעות המתחמים הבנויים של מוטורולה. שני עיצובים חסכוניים זמינים כדי לעמוד בצרכים הייחודיים שלך בצורה הטובה ביותר:

Motorola Standard Building ‏(MSB) – "מבנה סטנדרטי" שמגדיר את התקן המקובל בתעשייה למתחמי בטון רב-שימושיים. מספק את ההגנה המרבית לציוד שלך.

Motorola Alternative Building‏ (MAB) – "מבנה אלטרנטיבי" למתחם של לוחות פיברגלס קלים, ניתן להרחבה מלאה ומותאם לפי דרישה.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות