skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

GCP 8000 - בקר אתר

בקר האתר GCP 8000 מקצה ערוצי קול ונתונים, מדווח על התראות במשאבי האתר ובפונקציות מרכזיות אחרות - באתרי trunking של ASTRO 25.

התכנון הכפול מספק גיבוי אוטומטי, מה שמאפשר שירות רדיו רציף למשימות קריטיות. כאשר מוסיפים חומרה חדשה של רדיו בסיס, ניתן לשנות את קונפיגורציית הבקר בקלות ולהגדיל את הקיבולת על ידי שדרוג תוכנה.

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות