Wyloguj

Sesja wygasła

CZYM JEST DMR?

DMR oznacza Digital Mobile Radio (cyfrowy radiotelefon przenośny) i jest to międzynarodowy standard zdefiniowany dla radiotelefonów. Standard DMR umożliwia współpracę urządzeń opracowanych przez różnych producentów przy realizowaniu wszystkich funkcji zdefiniowanych w standardzie w jednej sieci.

Celem standardu DMR było utworzenie cyfrowego systemu radiokomunikacji o niskich poziomach skomplikowania i kosztów, który jednak umożliwia współpracę urządzeń różnych producentów, dzięki czemu użytkownicy mogą swobodnie wybierać urządzenia i nie są zmuszeni do korzystania z jednego opatentowanego systemu o wysokich kosztach wymiany i utrzymania.

Za utworzenie i prowadzenie standardu DMR odpowiada Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Standard ratyfikowano po raz pierwszy w 2005 roku, a od tego czasu kilkakrotnie poddawano go aktualizacji i weryfikacji — ostatni raz w listopadzie 2018 roku.

Czym jest DMR?

Czy wszystkie urządzenia DMR są ze sobą kompatybilne?

I tak, i nie: chociaż wiele podstawowych funkcji będzie współpracować pomiędzy systemami (np. transmisja głosu), jeśli dany producent wykonał testy interoperacyjności, użytkownik może korzystać z funkcji wykraczających poza te zdefiniowane w standardzie DMR. Przed podjęciem decyzji o zakupie sprzętu należy sprawdzić aktualnie używane funkcje i ustalić, czy któreś z nich są właściwe tylko dla bieżącego sprzętu użytkownika..

Na jakich częstotliwościach pracuje sprzęt DMR?

Urządzenia w standardzie DMR działają w zakresie częstotliwości od 30 MHz (megaherców) do 1000 MHz, co określa się również jako 1 GHz (gigaherc). Ten zakres częstotliwości DMR dzieli się na dwie kategorie::

  1. Bardzo wysokie częstotliwości (VHF) — zakres od 30 MHz do 300 MHz
  2. Ultra wysokie częstotliwości (UHF) — zakres od 300 MHz do 1 GHz.

Większość urządzeń DMR działa w zakresach 136–174 MHz i 403–527 MHz. W każdym kraju istnieje organizacja odpowiedzialna za przyznawanie licencji, ale niektóre częstotliwości DMR są wyznaczone jako wolne od licencji (dla DMR Tier I), podczas gdy korzystanie z innych jest licencjonowane.

Czy na urządzenia DMR potrzebna jest licencja?

Krótka odpowiedź brzmi: to zależy. W przypadku niewielkiej liczby użytkowników i podstawowych wymogów w zakresie komunikacji można z powodzeniem korzystać z radiotelefonów DMR Tier I (zobacz „Jakie są poziomy DMR Tier?”), które nie wymagają licencji i są proste w użyciu. Trzeba zauważyć, że sprzęt Tier I ma mniejszy zasięg i jest bardziej podatny na zakłócenia, których źródłem są urządzenia innych użytkowników. Jeśli potrzebny jest bardziej złożony system, należy wystąpić o licencję wydawaną przez odpowiednie władze w danym kraju.

Licencjonowanie DMR to skomplikowane zagadnienie, ale dzięki rozbudowanej sieci partnerów firmy Motorola Solutions możemy wskazać lokalnego eksperta, który pomoże znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Czym się różni DMR od TETRA?

Zarówno DMR, jak i TETRA to standardy ustanowione przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) dla różnych typów użytkowników. Standard DMR jest przeznaczony dla rynków komercyjnych, podczas gdy TETRA odnosi się do bezpieczeństwa publicznego. Najlepiej obrazuje to różnica w testowaniu interoperacyjności dla obu systemów..

Interoperacyjność systemu DMR testują producenci, współpracując ze sobą indywidualnie. Dla porównania produkty TETRA wymagają przetestowania przez niezależną stronę trzecią z dużą grupą dostawców. Testy DMR obejmują tylko 6 funkcji interoperacyjności, podczas gdy testy TETRA wymagają zbadania 49 obowiązkowych funkcji.

Większa liczba testów dla urządzeń TETRA umożliwia organom bezpieczeństwa publicznego, na przykład policji i straży pożarnej, podejmowanie odrębnych decyzji w sprawie zakupu bez martwienia się o kompatybilność między ich systemami w sytuacji zagrożenia. Jednak bardziej rygorystyczny standard TETRA nie daje producentom elastyczności w sposobie wdrażania nowych i atrakcyjnych funkcji w takim zakresie, w jakim umożliwia to standard DMR.

Firma Motorola Solutions może pomóc dobrać odpowiednią technologię radiową do indywidualnych wymagań. Skontaktuj się z nami, korzystając z przycisku poniżej.

Jaki jest zasięg DMR?

The answer to this question depends on the equipment you are using and the infrastructure you have installed around it. As an example, the International Space Station, orbiting at an altitude of 408 km uses DMR to communicate with the earth, but there are very few obstructions between the station and the antennas on the ground so the signal is easily received. In comparison, a DMR Tier I radio operating inside a building may only work for around 100 metres..

Systemy radiowe DMR mogą mieć dowolny wybrany zasięg, o ile zostanie zainstalowana prawidłowa infrastruktura; przemienniki DMR mogą przekazywać sygnały na dużym obszarze, ale ogniska łączności można tworzyć poprzez rozprowadzanie danych między przemiennikami innymi metodami, na przykład za pomocą łączy mikrofalowych lub przez internet..

Dzięki rozbudowanej sieci partnerów firmy Motorola Solutions możemy wskazać lokalnego eksperta, który pomoże znaleźć właściwe rozwiązanie systemowe spełniające konkretne wymogi. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć swoją przygodę.

What is a DMR Repeater?

Radiotelefony DMR mogą komunikować się bezpośrednio ze sobą bez scentralizowanego systemu, ale to nie zawsze jest idealna sytuacja. Sygnały pomiędzy bezpośrednio łączącymi się radiotelefonami mogą napotkać przeszkody w linii widzenia między nimi, takie jak drzewa, budynki i wzniesienia..


DMR

Dodanie przemiennika DMR do systemu umożliwia przesyłanie komunikacji radiotelefonów przez centralny punkt, który przekazuje komunikat do reszty systemu. Po zamontowaniu przemiennika na dużej wysokości (często na dachu budynku) połączenia z tym urządzeniem są mniej narażone na niekorzystny wpływ przeszkód. Umożliwia to również komunikowanie się ze sobą radiotelefonów znajdujących się daleko od przemiennika w przeciwnych kierunkach, co efektywnie zwiększa zasięg systemu.


Z PRZEMIENNIKIEM

Stacje przemienników można ze sobą łączyć, albo retransmitując odebrane sygnały (powtarzanie), albo przesyłając odebrane sygnały do pozostałych przemienników w systemie przy użyciu innych metod (internet, nadajnik jednokierunkowy itd.). Przy korzystaniu z tych metod zasięg jest ograniczony jedynie rozmiarami zainstalowanej infrastruktury.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań DMR?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań DMR?

Poznaj DMR od Motorola Solutions

Wyposaż swój zespół w ultracienkie urządzenia przenośne i wyjątkowo wytrzymałe urządzenia mobilne, a także zapewnij wiodące w branży aplikacje do danych oraz bezproblemową skalowalność systemu.

Nasze urządzenia są tworzone zgodnie z najwyższymi standardami zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Doskonały zasięg, długi czas pracy baterii oraz szybkość reagowania sprawiają, że zespoły mogą działać i współpracować w bardziej efektywny sposób, a także zdobywać bardziej lojalnych klientów.

Radiotelefony przenośne

Radiotelefony przenośne

Zapewnij łączność w ramach całej operacji dzięki przenośnym radiotelefonom cyfrowym MOTOTRBO™.

Poznaj radiotelefony przenośne
Radiotelefony mobilne

Radiotelefony mobilne

Zapewnij łączność swoim zespołom dzięki radiotelefonom mobilnym MOTOTRBO™.

Poznaj radiotelefony mobilne
Systemy

Systemy

Systemy MOTOTRBO™ dostosowują się do wielkości Twojej organizacji, więc możesz rozwijać się, ile tylko chcesz.

Poznaj systemy
Usługi

Usługi

Wybierz odpowiedni poziom usług, aby zmaksymalizować czas nieprzerwanej pracy i zapewnić stałą dostępność systemów MOTOTRBO™.

Poznaj usługi

Please wait...