skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Cyfrowy radiotelefon DTR 2430

Radiotelefony DTR2430 firmy Motorola Solutions nie są już produkowane. Akcesoria i części zamienne mogą być nadal dostępne. Sugerowany produkt zamienny to radiotelefon analogowy XT600D.

Co sprawia, że model DTR2430 idealnie nadaje się do zastosowań lokalnych? Technologia cyfrowa? Zapewnia lepszy zasięg i wydłużenie czasu pracy akumulatora. Jakość cyfrowego dźwięku, który pozostaje głośny i wyraźny w każdym miejscu, gdzie tylko jest zasięg. Ponadto każde urządzenie posiada unikalny 11-cyfrowy numer identyfikacyjny, co otwiera pole dla dodatkowych opcji realizacji połączeń. Funkcja cyfrowych połączeń bezpośrednich (jeden-do-jednego) umożliwia nawiązywanie prywatnych połączeń z urządzeniami wybranych użytkowników. Odbiorca połączenia prywatnego otrzymuje informację o nadejściu połączenia, a na wyświetlaczu jego radiotelefonu pojawia się identyfikator rozmówcy.

Kontakt - Sprzedaż