skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

VXR-9000

Wysoka wydajność i niezawodna praca

Duża liczba obsługiwanych kanałów oraz skanowanie priorytetowe 
W VXR-9000E można zaprogramować na maks. 32 kanałów w szerokim zakresie częstotliwości oraz można ustawić tryb przemiennika lub stacji bazowej, w zależności od zastosowania. Model ten posiada funkcję skanowania kanału priorytetowego, zapewniającą efektywne monitorowanie komunikacji.

Zapasowy zasilacz z alarmem
Jeżeli w miejscu instalacji przemiennika dojdzie do awarii zasilania, to VXR-9000E automatycznie przełączy się na zapasowe źródło zasilania, jeżeli będzie ono podłączone do urządzenia. Przemiennik zasilany z zapasowego zasilacza przekaże operatorowi informację o awarii zasilania.

Elastyczna, automatyczna konfiguracja sekwencji poleceń
Model VXR-9000E można zaprogramować, by wykonywał pięcioetapową sekwencję poleceń dla określonych zdarzeń. Na przykład, podczas awarii zasilania, kiedy przemiennik przełącza się na zasilanie zapasowe, można go zaprogramować tak, aby przeszedł w tryb niskiej mocy i wysłał ID CW z informacją o powstałej sytuacji itp.

Projekt o wysokiej niezawodności.
Wiatrak chłodzący o średnicy 8 cm jest sterowany termicznie, by zapewnić VXR-9000E stabilną temperaturę pracy. W zależności od potrzeb można zaprogramować trzy tryby pracy wentylatora: wyłączony, tryb pracy ciągłej lub sterowanie za pośrednictwem temperatury. Urządzenie posiada także funkcję sygnalizacji awarii.

Funkcja pracy jednokierunkowej/dwukierunkowej
VXR-9000E został zaprojektowany do pracy jednokierunkowej z pojedynczą anteną, lub w trybie w pełni dwukierunkowym, z opcjonalnym duplekserem VXD-60, jeżeli konieczne jest zapewnienie stałych, optymalnych warunków komunikacji.

Dodatkowe funkcje 
• 6 programowanych przycisków o podwójnej funkcji 
• Kodowanie i dekodowanie 47 tonów CTCSS / 108 tonów DCS 
• Dekodowanie wielotonowe 
• Nadajnik ID CW 
• Wiadomości CW 
• Kompander na kanał 
• Złącze dodatkowe  25 pin D-sub 
• Automatyczne przełączanie zapasowego źródła zasilania z alarmem
• Wielkość montażu regałowego według EIA