skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

VXR-7000

Przemiennik o podwójnym przeznaczeniu, do efektywnej komunikacji

Włączenie funkcji PTT 
Chociaż jest pełnozakresowym przemiennikiem, VXR-7000 natychmiast przełącza się i funkcjonuje jako stacja bazowa, poprzez naciśnięcie przycisku transmisji Push to Talk. Po zwolnieniu przycisku, urządzenie powraca do trybu przemiennika.

Możliwość pracy lokalnej lub zdalnej
Urządzenie VXR-7000, sterowane przez operatora za pośrednictwem przycisku funkcjonuje w zaprogramowany sposób. Alternatywnie, jeżeli urządzenie zostanie przełączone w tryb zdalny, to będzie sterowane instrukcjami otrzymanymi z urządzenia zewnętrznego podłączonego do złącza akcesoriów.

Kiedy najważniejsze jest bezpieczeństwo 
VXR-7000 ma wbudowaną funkcję dekodowania DTMF, celem koordynacji funkcji Wywołania alarmowego oraz ANI, radiotelefonów mobilnych i przenośnych Vertex Standard. Jeżeli sygnał alarmowy zostaje odebrany z radiotelefonu mobilnego lub przenośnego, VXR-7000 wyemituje głośny sygnał dźwiękowy a dioda LED sygnalizująca dyspozytorowi wywołanie alarmowe zaczyna pulsować.

Zasilacz awaryjny 
Aby zapewnić nieprzerwane zasilanie podczas awarii do urządzenia może być podłączony akumulator 12 V. Przy zaniku zasilania automatyczny obwód sterujący przełącza przemiennik na zasilanie z zapasowego akumulatora.

Dodatkowe funkcje
• 16 kanałów
• Kodowanie i dekodowanie przy użyciu 47 tonów CTCSS / 108 tonów DCS
• 8-znakowy wyświetlacz ANI / ENI ID 
• Nadajnik ID CW 
• BCLO, BTLO
• Kodowanie i dekodowanie DTMF 
• Wielotonowe dekodowanie / wspólny przemiennik (do 16 tonów)
• Timer czasu upływającego, Timer zawieszenia, Guard Timer
• Złącze dodatkowe 25 pin D-Sub 
• Port interfejsu linii