skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Seria VX-920

Niezawodna łączność i duża trwałość

Odporność na trudne warunki
Opisywane radiotelefony są produkowane zgodnie ze ścisłymi normami IP, w związku z czym są odporne na działanie deszczu, śniegu i środków gaśniczych. Pod względem szczelności urządzenia z serii VX-920E spełniają wymogi międzynarodowej normy IP57, co oznacza, że mogą wytrzymać zanurzenie w wodzie o głębokości 1 metra przez 30 minut.

Ciągła dostępność
Prezentowane radiotelefony są wyposażone w funkcję przywoływania DTMF, a także zapewniają niezrównaną różnorodność skanowania, co pozwala optymalnie dostosować sposób ich działania do zróżnicowanych warunków pracy. Oprócz skanowania podstawowego dostępne są opcje skanowania z priorytetem, podwójnego nasłuchu, śledzenia („follow-me”), śledzenia z podwójnym nasłuchem oraz przełączania na kanał simpleksowy („talk around”), a także funkcja programowania kanału macierzystego.

Wysoki stopień bezpieczeństwa i ciągły nadzór
Radiotelefony z serii VX-920E są wyposażone w funkcję sygnalizacji alarmowej, która umożliwia wezwanie pomocy poprzez przełączenie na wydzielony kanał i wysłanie sygnału alarmowego. Ponadto radiotelefony oferują funkcję zdalnego nasłuchu, która pozwala zdalnie włączyć urządzenie i sprawdzić, co się dzieje w jego otoczeniu.

Duża głośność
Duża moc wyjściowa toru audio (wynosząca 700 mW) pozwala usłyszeć ważne informacje nawet w trudnych warunkach.

Odbiornik dwupasmowy usprawniający łączność
Opcja odbiornika dodatkowego pozwala na odbieranie sygnału w dwóch różnych pasmach, co zwiększa elastyczność urządzenia oraz zapewnia zgodność z systemami wykorzystywanymi przez różne służby w sytuacjach wymagających pełnej orientacji. Nadawanie w paśmie VHF lub UHF przy jednoczesnym odbiorze w obu pasmach znacznie usprawnia pracę funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo publiczne.

Wyjątkowy system ARTS™ (Auto-Range Transpond System)
Tylko radiotelefony firmy Vertex Standard umożliwiają informowanie użytkownika, czy znajduje się w zasięgu innej radiostacji wyposażonej w funkcję ARTS™. Jeśli dana osoba znajdzie się poza zasięgiem przez dłużej niż 2 minuty, radiotelefon wykrywa brak odbieranego sygnału i emituje sygnał ostrzegawczy. Operator stacji bazowej może wówczas nakazać jednostce w terenie, aby przeniosła się w miejsce znajdujące się w zasięgu łączności, co znacznie ułatwia koordynowanie pracy personelu.

Funkcje dodatkowe
• 512 kanałów (VX-929E/924E)
• 48 kanałów (VX-921E)
• Szeroki zakres częstotliwości
• Siedem przycisków programowalnych (VX-929E/924E)
• Trzy przyciski programowalne (VX-921E)
• Programowalny przełącznik 3-pozycyjny
• Bezpośrednie wywoływanie kanałów
• 12-znakowy wyświetlacz LCD (VX-929E/924E)
• Funkcja oszczędzania energii akumulatora w trybie odbioru i nadawania
• Automatyczna identyfikacja numerów DTMF
• Blokada tymczasowa/ odblokowanie /blokada trwała (5-tonowa)
• Tryb samotnego pracownika
• Koder 2-tonowy i wielokrotny dekoder 2-tonowy
• 5-tonowe wywołanie selektywne
• Koder automatycznej identyfikacji numerów dla systemów MDC-1200®
• Kompander
• Tryb szeptu
• Ustawienie minimalnej głośności
• Funkcja czyszczenia głosu i regulacji wysokości tonu
• 7-kolorowa kontrolka powiadomienia o przychodzącym połączeniu
• Ręczne wybieranie tonów (VX-929E/924E)
• Klonowanie ustawień radiotelefonu