skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Bardziej wszechstronna obsługa: tryb analogowy, cyfrowy i mieszany
Konwencjonalny przemiennik EVX-R70 jest wyposażony w tryb analogowy i cyfrowy, a do tego można z niego korzystać w połączeniu z dowolnymi istniejącymi radiotelefonami analogowymi. Jest również wyposażony w tryb mieszany, który pozwala na dynamiczne przełączanie się pomiędzy trybem analogowym i cyfrowym.

Większa kompatybilność i wydajność
Radiotelefony eVerge™ są kompatybilne z ponad 74% radiotelefonów cyfrowych użytkowanych na świecie dzięki stosowaniu protokołu TDMA. Obsługują one transmisje TDMA (ang. Time Division Multiple Access, wielodostęp z podziałem czasowym), które wykorzystują mniejszą część pasma i mniej energii, co w ogólnym rozrachunku obniża całkowity koszt sprzętu, jeśli porównać go do FDMA. Systemy łączności oparte na transmisji TDMA pozwalają na obsługę dwukrotnie większej liczby grup i połączeń bez potrzeby nabywania dodatkowych licencji.

Nieprzerwana efektywność 
100% tryb ciągły przy 45 W VHF lub 40 W  UHF, co ułatwia integrację z większością istniejących przemienników. Urządzenie  jest wyposażone w zintegrowany zasilacz ze złączem do podłączenia zewnętrznego, zapasowego akumulatora DC.

Wielokolorowy, LED-owy wskaźnik stanu
LED-owy wskaźnik ułatwia monitorowanie statusu przemiennika. Wskazywane statusy: zasilanie, tryb cyfrowy/analogowy, przemiennik wyłączony, nadawanie w trybie cyfrowym/analogowym według szczelin, odbieranie w trybie analogowym/cyfrowym według szczelin.

Dodatkowe funkcje

  • Montaż w regałach wg standardu EIA 
  • Cyfrowy wokoder AMBE+2™
  • Złącze akcesoriów 26 pin