skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

EVX-5300/5400

Ewolucja w kierunku lepszej komunikacji i wyższej jakości

Łatwe przejście dzięki trybowi analogowemu

Radiotelefony eVerge™ mogą pracować w trybie analogowym i cyfrowym, a do tego można z nich korzystać łącząc się z dowolnymi radiotelefonami analogowymi.

Prawidłowa cyfryzacja: ciągła kompatybilność i maksymalna efektywność

Cyfrowe radiotelefony eVerge™ funkcjonują w oparciu o transmisję TDMA, która pozwala ograniczyć wykorzystanie pasma i zużycie energii, co oznacza też niższy całkowity koszt sprzętu w porównaniu do rozwiązań FDMA.

Lepsza jakość połączeń

Łączność cyfrowa oznacza brak szumu i zakłóceń podczas transmisji głosu, dzięki czemu każda wiadomość jest wyraźna i zrozumiała. Radiotelefony eVerge™ są wyposażone w wokoder AMBE+2™, który zapewnia podwyższoną jakość dźwięku.

Większa kontrola i prywatność

W trybie cyfrowym można decydować, kogo się wywołuje i kto otrzyma daną wiadomość. Wszystkie cyfrowe radiotelefony mają przypisane niepowtarzalne identyfikatory, dzięki którym użytkownicy mogą wybrać, kogo chcą wywołać lub komu wysłać wiadomość, bez uwzględniania pozostałych użytkowników.

Lepszy zasięg i większe możliwości monitorowania połączenia dzięki ARTS II™

Ultrawyraźny dźwięk aż do granicy zasięgu. Dodatkowo dzięki technologii ARTS II (ang. Auto-Range Transponder System, auto-zakresowy system transponderowy), stosowanej wyłącznie przez Vertex Standard, zawsze będziesz wiedzieć, czy w zasięgu znajdują się inne radiotelefony z ARTS II.

Bezpieczeństwo pracy

Jak wszystkie urządzenia komunikacyjne firmy Vertex Standard, radiotelefony mobilne eVerge™ są wyposażone w Alarm Bezpieczeństwa poprawiający bezpieczeństwo kierowcy. 

Operatorzy mogą włączyć funkcję Samotnego Pracownika przy tymczasowym opuszczaniu maszyny lub pojazdu. Jeśli w czasie nieobecności wystąpi problem, radiotelefon przechodzi w tryb Awaryjny w celu wezwania pomocy.

Dodatkowe aplikacje dzięki modułowi opcji

Radiotelefony mobilne z serii EVX-5400 stworzono z myślą o przyszłym rozbudowywaniu możliwości i obsłudze aplikacji zewnętrznych, takich jak śledzenie lokalizacji za pomocą GPS, szyfrowanie kodem dynamicznym itd.

Dodatkowe funkcje

 • Sześć programowalnych przycisków
 • 8-znakowy wyświetlacz alfanumeryczny (EVX-5400)
 • Programowalny, trójkolorowy LED-owy wskaźnik
 • Kompandor dźwięku
 • Możliwość zaprogramowania minimalnego 
 • poziomu głośności
 • Wskaźnik poziomu sygnału RSSI (EVX-5400)
 • Bezpośrednie dostęp do kanału (EVX-5400)
 • Kodowanie/dekodowanie CTCSS/DCS
 • Kodowanie/dekodowanie MDC-1200®
 • Kodowanie/dekodowanie 2-tonowe
 • Kodowanie/dekodowanie 5-tonowe
 • Alarm samotnego pracownika
 • Alarm bezpieczeństwa
 • Szybkie wybieranie DTMF
 • Przywoływanie DTMF
 • Zdalne zagłuszenie/wyłączenie/uruchomienie
 • Skanowanie z priorytetem
 • Skanowanie - “follow me” - śledzenie
 • Skanowanie typu podwójny nasłuch
 • Publiczny sygnał alarmowy
 • Złącze akcesoriów typu D-sub 15 pin
 • Klonowanie w systemie radio-to-radio 

Funkcje trybu cyfrowego

 • Podstawowa prywatność
 • Rozbudowana prywatność (EVX-5400)
 • Wiadomości tekstowe (EVX-5400)
 • Wywołanie do wszystkich, grup lub 
 • indywidualnych osób
 • Escalert
 • Zdalne monitorowanie
 • Kodowanie PTT ID
 • Skanowanie w trybie mieszanym
 • Dostęp za naciśnięciem jednego przycisku
 • (EVX-5400)
 • Lista 128 kontaktów (EVX-5400)