skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Wielpasmowy Przenośny Radiotelefon APX™ 7000

Wielopasmowy radiotelefon APX 7000 umożliwia natychmiastową współpracę służb ratunkowych o znaczeniu krytycznym. Jest to urządzenie abonenckie klasy P25 czwartej generacji, umożliwiające obsługę wielu pasm w jednym radiotelefonie. Może pracować na dowolnych dwóch spośród następujących zakresów częstotliwości: 700/800 MHz, VHF, UHF zakres 1 i UHF zakres 2. Jest zgodne z wcześniejszymi i późniejszymi standardami (FDMA i TDMA) oraz wyposażone w zintegrowany moduł GPS, umożliwiający śledzenie lokalizacji na terenie otwartym. Ten wykorzystujący wysokowydajne technologie łączności radiotelefon ułatwia służbom bezpieczeństwa publicznego jeszcze skuteczniejsze wypełnianie swoich obowiązków.

Kontakt - Sprzedaż