skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Wielpasmowy Przenośny Radiotelefon APX™ 7000

Wielopasmowy radiotelefon APX 7000 umożliwia natychmiastową współpracę służb ratunkowych o znaczeniu krytycznym. Jest to urządzenie abonenckie klasy P25 czwartej generacji, umożliwiające obsługę wielu pasm w jednym radiotelefonie. Może pracować na dowolnych dwóch spośród następujących zakresów częstotliwości: 700/800 MHz, VHF, UHF zakres 1 i UHF zakres 2. Jest zgodne z wcześniejszymi i późniejszymi standardami (FDMA i TDMA) oraz wyposażone w zintegrowany moduł GPS, umożliwiający śledzenie lokalizacji na terenie otwartym. Ten wykorzystujący wysokowydajne technologie łączności radiotelefon ułatwia służbom bezpieczeństwa publicznego jeszcze skuteczniejsze wypełnianie swoich obowiązków.

Jak kupić

UDOSTĘPNIJ TO NA

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI NA