skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Wyjątkowa wszechstronność modelu GM660 sprawia, że jest nieodzowny dla rosnących organizacji. Kluczową cechą tego urządzenia jest „elastyczność”. Oprócz rozwiązań znanych z modelu GM640, model GM660 oferuje dodatkowo intuicyjny interfejs oparty na systemie menu oraz funkcję wybierania jednoprzyciskowego.

Wyposażono go także w szereg programowalnych przycisków pozwalających na daleko idącą personalizację oraz duży wyświetlacz alfanumeryczny prezentujący dane identyfikacyjne rozmówców oraz umożliwiający dostęp do menu (w różnych językach), książki adresowej, zegara i przypominacza. Wyświetlacz pokazuje również moc sygnału.

W przypadkach, gdy komunikacja głosowa jest niewygodna lub niewskazana, można wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe. Do urządzenia można też podłączyć zewnętrzny głośnik.

Jak kupić