skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

WPLN4109BR – ładowarka wielostanowiskowa IMPRES™ 220 V (Astro® Digital)

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego systemu algorytmów ładowania i automatycznego rekondycjonowania Inteligentny System Zarządzania Energią IMPRES zapewnia akumulatorom maksymalny czas rozmowy i optymalny cykl działania. Ten inteligentny system zarządzania energią zapewnia automatyczne rekondycjonowanie akumulatorów IMPRES, w oparciu o aktualne użytkowanie, co pozwala im zachować maksymalne możliwości. Czas rozmowy i cykle działania są zoptymalizowane, nie ma potrzeby stosowania ręcznej konserwacji. Ponadto akumulatory pozostawione w ładowarce są w pełni naładowane, a więc zawsze gotowe do użytku. Ten szybki system ładowania może również służyć do ładowania akumulatorów nienależących do serii IMPRES.

Kontakt - Sprzedaż