skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Zdalne mikrofonogłośniki

Zdalne mikrofonogłośniki

Kontakt - Sprzedaż

  • PMMN4058A

    Mikrofonogłośnik z regulacją głośności, bez gniazda słuchawki.

  • WADN4190

    Receive-only flexible over-the-ear earpiece with coiled cord

  • PMMN4093

    Mikrofonog?o?nik z funkcj? t?umienia ha?asu (ANC), umo?liwiaj?cy efektywn? komunikacj? nawet w trudnych ?rodowiskach roboczych.