skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

System zintegrowanego zarządzania terminalami TETRA (Integrated Terminal Management, iTM)

Ręczne programowanie radiotelefonów jest nie tylko czasochłonne, ale obniża również produktywność. Automatyzując proces programowania radiotelefonów TETRA, system iTM umożliwia przedsiębiorstwom ograniczenie kosztów działalności.

System iTM ułatwia pracę osób odpowiedzialnych za zarządzanie radiotelefonami TETRA. Umożliwia automatyzację zadań, takich jak zmiany w mapach floty i aktualizacje oprogramowania, oraz zwiększa skuteczność kontrolowania zasobów komunikacji radiowej i wersji oprogramowania.

Aby umożliwić dostosowanie inwestycji do konkretnych potrzeb i rozmiaru floty radiotelefonów, firma Motorola oferuje system iTM w dwóch konfiguracjach: autonomiczna jednostka lub serwer kliencki.

Jak kupić