skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Rozwiązanie do zarządzania kluczami Rozwiązanie do zarządzania kluczami (Key Management Facility, KMF)

Funkcja zarządzania kluczami (Key Management Facility, KMF) to kluczowe rozwiązanie dla firm zgodne ze standardami 
TETRA Standards i z wymogami SFPG, które ułatwia bezpieczne zarządzanie kluczami i ich dystrybucję. Pozwala bezpiecznie planować, wdrażać i realizować doktryny bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami użytkowników. KMF składa się z trzech elementów: oprogramowanie klienta/serwera, sieć komputerowa Windows® 2000 i KMF Crypto Card.

Jak kupić