skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

SERWER ŁĄCZNOŚCI DYSPOZYTORSKIEJ (DCS) DIMETRA

Serwer łączności dyspozytorskiej (DCS) DIMETRA umożliwia wydajną łączność w czasie rzeczywistym, pozwalając personelowi na pozostawanie w kontakcie i przekazywanie informacji wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne. Serwer DCS DIMETRA zapewnia możliwość opracowywania specjalistycznych rozwiązań dyspozytorskich przy użyciu interfejsu API MCC 7500. Pozwala to na łączność i przekazywanie informacji personelowi w całym systemie DIMETRA przy użyciu niestandardowych interfejsów innych firm.

W przypadku organizacji, które wymagają bezpiecznej, szyfrowanej łączności dyspozytorskiej, system Secure-DCS (S-DCS) zapewnia kompleksowe szyfrowanie (end-to-end) rozmów głosowych i transmisji danych w całym systemie DIMETRA. Dzięki temu dyspozytorzy mają zapewnioną bezpieczną, prywatną, szyfrowaną łączność z personelem w terenie.

Jak kupić

Dane techniczne

    • Serwer łączności dyspozytorskiej DCS DIMETRA – dane techniczne

      Serwer DCS DIMETRA umożliwia wydajną łączność w czasie rzeczywistym, pozwalając personelowi na pozostawanie w kontakcie i przekazywanie informacji wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne. Serwer DCS zapewnia możliwość opracowywania specjalistycznych rozwiązań dyspozytorskich przy użyciu interfejsu API MCC 7500.