skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Wyszukaj specyfikacje, instrukcje obsługi i wsparcie dla Twojego radiotelefonu.

Te produkty mogą być wycofane z produkcji lub ze sprzedaży, ale znajdziesz tu informacje na temat tego, jak możesz uaktualnić, wymienić lub naprawić swój produkt.

Kontakt - Sprzedaż

  • Wielopasmowy przenośny radiotelefon APX™ 7000

    Wielopasmowy radiotelefon APX 7000 umożliwia natychmiastową współpracę służb ratunkowych o znaczeniu krytycznym. Ten wykorzystujący wysokowydajne technologie łączności radiotelefon ułatwia służbom bezpieczeństwa publicznego jeszcze skuteczniejsze wypełnianie swoich obowiązków.

  • Wielopasmowy radiotelefon przewoźny APX™ 7500

    Wielopasmowy radiotelefon APX 7500 umożliwia natychmiastową współpracę służb ratunkowych. Radiotelefony przewoźne P25 czwartej generacji firmy Motorola usprawniają współpracę i obsługują obydwa poniższe pasma częstotliwości (700/800 MHz, VHF, UHF zakres 1 oraz UHF zakres 2).

  • Przenośny radiotelefon APX™ 7000XE P25

    Model APX™ 7000XE zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa. To najbardziej zaawansowany radiotelefon o wzmocnionej konstrukcji w naszej ofercie. Jest wyposażony w innowacyjne funkcje zaprojektowane wspólnie ze służbami ratunkowymi do pracy w skrajnych warunkach.