skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Optymalizacja zasobów kanałów w stacjach radiowych ASTRO® 25 dzięki sterownikowi lokalnemu GCP 8000. Dwusterownikowa konstrukcja GCP 8000 zapewnia automatyczne wznawianie pracy po awarii, co umożliwia nieprzerwane działanie systemów radiowych o znaczeniu krytycznym. Oprogramowanie komparatora GCP 8000 można uaktualniać, co pozwala na zwiększenie pojemności przy instalacji nowej radiowej stacji bazowej.

Kontakt - Sprzedaż