skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Pomoc Operacyjna ASTRO® 25

ASTRO 25 Operational Assurance

A gdyby można było

Zwiększyć poziom przygotowania i bezpieczeństwa dzięki lepszej widoczności systemu oraz kontroli krytycznych zasobów?

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników dzięki pomocy operacyjnej

Aby zmaksymalizować gotowość operacyjną, potrzebujesz narzędzi, które spełniają wymagania związane z zarządzaniem komunikacją i zapewniają bezpieczeństwo funkcjonariuszy w terenie. Dzięki pomocy operacyjnej ASTRO 25 zyskujesz zróżnicowany zestaw narzędzi do monitorowania i administrowania wyposażeniem, który umożliwi Twoim pracownikom podejmowanie lepszych decyzji w terenie i usprawni współpracę, pozwalając na lepsze zarządzanie incydentami.

Integracja zasobów
Oszczędzaj czas i zwiększ wydajność dzięki elastycznej integracji informacji systemowych z Twoimi działaniami.
 

Udostępnianie informacji
Zadbaj o to, aby Twój personel mógł podejmować lepsze decyzje, przekazując właściwe informacje odpowiednim osobom we właściwym momencie.

Kontrola zasobów
Dostosuj system dzięki narzędziom do konfigurowania i monitorowania, które są potrzebne w operacjach komunikacyjnych.

Zarządzanie incydentami
Uprość współdziałanie bez wpływu na pracę użytkowników, aby mogli skupić się na bieżących zadaniach.

Identyfikacja radiotelefonów w terenie
Konfiguruj zasoby szybko i wygodnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy, poprawiając zasięg poleceń w terenie.

Bezpieczeństwo personelu
Zwiększ bezpieczeństwo personelu w terenie, korzystając z funkcji identyfikacji urządzeń.

Kontakt - Sprzedaż

POZNAJ PRODUKTY FIRMY MOTOROLA SOLUTIONS

Polecane pozycje