skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

KONWENCJONALNE ROZWĄZANIA ASTRO 25

Łatwe zarządzanie i sterowanie systemami radiowymi dzięki skalowalnym i zwirtualizowanym rozwiązaniom konwencjonalnym ASTRO® 25.

Serwery o dużej mocy obliczeniowej dostępne są w konfiguracjach standardowych oraz o wysokiej dostępności i nadmiarowości i wraz ze sprawdzonym oprogramowaniem firmy Motorola tworzą elastyczną i niedrogą platformę dla newralgicznych, opartych na standardach systemów komunikacyjnych Project 25 (P25).

Jak kupić