skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Wielu operatorów telekomunikacyjnych na świecie polega na rewelacyjnych usługach świadczonych za pomocą MiBAS, zarządzaniu usługami, ratingami i komponentami rozliczeniowymi, które są zintegrowane z ich systemami finansowymi, zarządzania i administracji oraz z pozostałymi pakietami oprogramowania i produktami dostarczanymi przez innych dostawców. Nasze usługi integracji są skutecznie stosowane u klientów posiadających różnorodne pakiety oprogramowania, takie jak Oracle Applications czy inne programy. Nasza oferta związana z integracją obejmuje bibliotekę interfejsów, w tym moduł serwera aplikacji MAS-MiBAS, czyli API oparte na XMLu, umożliwiające prostą integrację z aplikacjami zewnętrznymi. Nasza metodologia wdrożenia wspiera pełną integrację komponentów MiBAS z aplikacjami operatora sieci i innymi aplikacjami. Wszystkie wymagania odnośnie integracji zostają określone i sprecyzowane na wczesnym etapie analizy potrzeb i są potem rozwijane i testowane jak element materiałów dostarczanych w ramach projektu.

Jak kupić