skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Modem USB UM1000 LTE

PODŁĄCZ SIĘ DO SIECI LTE DLA SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Modem USB UM1000 LTE łączy komputery mobilne i inne urządzenia siecią LTE dla służb bezpieczeństwa publicznego. Modem USB kształtem przypomina napęd typu „pendrive”. Umożliwia pracownikom służb bezpieczeństwa publicznego korzystanie z takich funkcji sieci LTE dla służb bezpieczeństwa publicznego, jak szybkie przesyłanie danych, możliwość ustalania priorytetów, funkcje zabezpieczeń czy funkcje kontroli.

Po podłączeniu do portu USB urządzenia modem łączy je z siecią w paśmie LTE klasy 14. Modem automatycznie instaluje niezbędne oprogramowanie do łączności i zarządzania. Zasilany jest bezpośrednio z portu USB, dzięki czemu zapewnia możliwość łatwego nawiązywania połączenia z siecią LTE dla służb bezpieczeństwa publicznego w trybie plug-and-play.

Kontakt - Sprzedaż