skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Informacje pozwalające na bezpieczniejszą i wydajniejszą pracę

 

Upewnij się, że sprzęt łączności jest odpowiednio dezynfekowany i że Twój zespół dysponuje rozwiązaniami niezbędnymi do skutecznego wykonywania zadań.

Skuteczne dezynfekowanie radiotelefonów i sprzętu


Zapoznaj się z ogólnymi wytycznymi firmy Motorola Solutions dotyczącymi czyszczenia i dezynfekcji radiotelefonów, kamer osobistych, akcesoriów i stacjonarnej infrastruktury w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19).

 

Dowiedz się więcej 

Technologia z możliwością szybkiego wdrożenia

 

Upewnij się, że Twój zespół dysponuje technologią niezbędną do bezpiecznego i skutecznego działania. Znajdź rozwiązania wspierające organizacje biznesowe i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie kryzysu zdrowotnego, w tym radiotelefony, akcesoria, systemy wideo i oprogramowanie.

Dowiedz się więcej

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji 

 

KONTAKT

Zawsze uważaliśmy naszych Klientów za bohaterów, lecz dziś jest to bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek. Doceniamy i wspieramy Waszą niestrudzoną pracę dzisiaj, jutro i zawsze.

 

Działania firmy Motorola Solutions w związku z koronawirusem (COVID-19)