skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

תחזוקה מונעת

תחזוקה מתוכננת וקבועה למניעת סיכונים

שמור על שלמות המערכת וצמצם תיקונים בלתי צפויים ועלויות החלפה

השירות לתחזוקה מונעת של מוטורולה מספק בדיקות שמתקיימות באופן קבוע וטיפול במרכיבי התשתית והרשת כך שימשיכו לתפקד על פי מפרט היצרן המקורי.

הגדרת תכנית לתחזוקה קבועה לא רק מפחיתה את הסיכון להשבתות בלתי צפויות אלא גם מפחיתה את העלות הכוללת של הבעלות. היא מאריכה את חיי השימוש של הציוד ומצמצמת עלויות תיקונים והחלפות.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות