skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

למשתמש המתוחכם יותר, מציע דגם GP680 פונקציונאליות משופרת המיועדת לדרישות תקשורת מורכבות, לארגונים גדולים.

מכשיר הקשר מסייע בהגנה על עובדים החשופים לפגיעה עם איתות חירום המופעל בלחיצה על לחצן חירום בצבע כתום זוהר, השולח אות מצוקה לאדם או קבוצת אנשים שהוגדרו מראש.

קוצב זמן מאפשר שימוש יעיל יותר בערוצי הקשר על ידי הגבלת הזמן השידור של המשתמש. התראה על שיחה שלא נענתה מקלה על החזרת שיחות. יצירת קבוצות דינמית מאפשרת לשנות מרחוק העדפות וקבוצות דיבור וכך לאפשר שימוש במכשירי הקשר בשטח.

מאפייני דגם GP680 ניתנים להרחבה בעזרת כרטיסי הרחבה המוצעים בנפרד, ומאפשרים למכשיר הקשר לצמוח ולשקף את השינוי בצרכי הארגון. אפשרויות אלו כוללות אחסון קול לתא קולי והצפנה, להגברת האבטחה.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות