skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

כאשר הצוות צריך לשמור על קשר, GP330, הוא פתרון מעשי וקל לשימוש, המציע איזון מושלם בין מחיר לפונקציונליות. תקשורת פשוטה ב-4 ערוצים, משפרת משמעותית את היעילות והתפוקה.

דגם GP330 מאפשר הפעלה קולית- VOX (עם אביזר מתאים) המשחררת את ידיו של המשתמש לעבודה. פונקציית "עובד יחיד" מספקת אבטחה ובטיחות נוספים לאותם עובדים שנמצאים הרחק מהצוות שלהם. במידה והמשתמש אינו מגיב לאות אזהרה, מופעל נוהל חירום שהוגדר מראש על ידי הארגון.

בסביבות רגישות לרעש, פונקציית "לחישה" מאפשרת למשתמש לדבר בשקט במכשיר הקשר ועדיין להיות מובן, ובכך לצמצם את ההפרעה.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות