skip to content

GP280 - מכשיר קשר נישא, מקצועי

מכשיר הקשר GP280 נותן מענה לדרישות התקשורת שלך בעזרת 16 קבוצות דיבור (או ערוצים) וגישה גמישה ל- 15 קבוצות דיבור שונות ב- 10 מערכות שונות, לפי הצורך. זהו דגם מתוחכם ורב-תכליתי, המצויד בלוח מקשים מלא, כולל תצוגה אלפא-נומרית גדולה עם אייקונים, המאפשרים גישה קלה לתפריט אינטואיטיבי. בנוסף, ניתן כוללת התצוגה: זיהוי קבוצת דיבור, ספר הטלפונים, אנשי הקשר ומד הסוללה.

90 מצבי פעולה שומרים על קשר קבוע בין מספר רב של קבוצות דיבור ושיחות אחד-על-אחד. התקשורת מתאפשרות על ידי רשימת אנשי הקשר שהוזנה למכשיר או על ידי הקשת מספרו של מכשיר הקשר של המשתמש.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות