skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

GM340 הוא מכשיר קשר נייד, יעיל ופשוט המיועד לשימושם של צוותי עבודה בכלי רכב.

GM340 קל לשימוש, בעל מחווני LED, מתופעל בלחיצות כפתור, דורש הדרכה מינימאלית בלבד ובעל יכולת העברת נתונים המאפשרת התאמה אישית בהתאם פעילות הארגון. בנוסף, ניתן להרחיב את פונקציונאליות המכשיר באמצעות כרטיסי אופציות של ספקים צד ג' כגון אחסון קולי שימנע החמצת הודעות חשובות כאשר המשתמש מרוחק מהרכב. מגוון כפתורים להתאמה אישית נוספת, ניתנים לתכנות ולשינוי.

GM340 מאפשר לתכנת את מכשיר הקשר כך שישמיע את צופר המכונית או ידליק אורות כאשר מתקבלת שיחה. לחילופין, ניתן להעביר את השיחות למשתמש אחר כאשר הרכב אינו מאויש.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות