skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

CM140 הוא המכשיר הבסיסי בסדרת מכשירי הקשר הניידים המסחריים. למכשיר זה יש תצוגה פשוטה, בעלת ספרה אחת, עד שמונה ערוצים ושני כפתורים הניתנים לתכנות (מאפשרים עד ארבע פונקציות בלחיצה אחת).
פונקצית "repeater talkaround" (קשר ישיר "עוקף ממסר") מאפשרת למשתמשים להישאר בקשר במקרה שממסר התקשורת הפסיק לעבוד באותו אזור או כאשר משתמשים נמצאים מחוץ לטווח הממסר. פונקציה זו שימושית במיוחד כאשר אספקת החשמל אינה יציבה וכאשר לתקשורת יש חשיבות עליונה.

שיקולי בטיחות מנחים אותנו - לכן אחד המאפיינים במכשיר הקשר הוא "מצב חירום", כאשר בלחיצת כפתור אחת ניתן לשלוח התרעה או קריאת עזרה לעובדים או לבסיס. עם פונקצית "עובד יחיד" (lone worker), ניתן לתכנת את המכשיר לבקש תגובה מהמשתמש במרווחי זמן קבועים. אם המשתמש אינו שולח הודעת אישור, מופעל נוהל חירום מוגדר מראש. במקרה בו מכשיר הקשר אבד או נגנב, ניתן לחסום אותו מיידית (ולבטל את החסימה בעת ההחזרה) באמצעות תכונת "ניטרול מכשיר סלקטיבי".

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות