skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

תחזוקה מונעת למערכות TETRA

תחזוקה יזומה במועדים קבועים למניעת סיכונים ברשת

שמור על תקינות המערכת תוך צמצום עלויות בלתי צפויות של תיקונים והחלפות

שירות התחזוקה המונעת של מוטורולה מספק בדיקות תפעול והתאמות קבועות ויזומות של תשתיות ומרכיבי הרשת השונים, כדי להמשיך ולעמוד במפרטי היצרן המקוריים.

תוכנית תחזוקה שגרתית לא רק מפחיתה את הסיכון לזמני השבתה בלתי צפויים, אלא גם מצמצמת את העלות הכוללת של הבעלות על-ידי הארכת חיי הציוד והפחתת עלויות התיקון וההחלפה.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות