skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

שירות דו"חות ניהול ביצועי TETRA

באמצעות מידע סטטיסטי המופק מהרשת שלך, שירות דו"חות ניהול הביצועים (PMR) של מוטורולה אוסף נתוני מערכת גולמיים כולל אזור, אתר ושימוש ברדיו. לאחר מכן הנתונים מסוכמים ומנותחים בקפידה לזיהוי מגמות. השירות יעזור לך לקבל החלטות תפעוליות מושכלות המבוססות על ביצועי המערכת וכך להשתפר.

דו"חות ניהול ביצועים מאפשרים לך להעריך את הפרמטרים הקריטיים של העומסים. הם מציגים בפניך היכן ומתי נוצרים צווארי בקבוק במערכת, כדי שתוכל לתכנן במדויק את הצמיחה העתידית של המערכת.

 

צור קשר עם מכירות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות