skip to content

MC2500 – יחידת בקרה שולחנית

מיני-מסוף קטן אך עוצמתי המאפשר גישה מרחוק לפונקציות של עד ארבע תחנות בסיס אנלוגיות, ממסרים או תחנות בקרה במערכת קונבנציונלית. MC2500 הוא השלב הבא אחרי MC2000. עם תכונות כגון Stat AlertTM, בקרה נפרדת של עוצמת קול ואפשרות לחבר רמקול שלא נבחר (unselect) היחידה השולחנית MC2500 היא פתרון מתקדם ביותר. ניתן להפעיל בעזרתה עד 10 יחידות במקביל.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות