skip to content

MC1000 – יחידת בקרה שולחנית

גודלה של היחידה השולחנית MC1000 היא כגודלו של טלפון והיא מאפשרת גישה מרחוק לפונקציות הבסיסיות של תחנת בסיס, ממסר או מכשיר קשר - במערכת קונבנציונלית. זוהי יחידת בקרה שולחנית קומפקטית אך רבת עוצמה המאפשרת הפעלה של 10 יחידות במקביל, כולל הפעלה ללא שימוש בידיים.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות