skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

MC1000 – יחידת בקרה שולחנית

גודלה של היחידה השולחנית MC1000 היא כגודלו של טלפון והיא מאפשרת גישה מרחוק לפונקציות הבסיסיות של תחנת בסיס, ממסר או מכשיר קשר - במערכת קונבנציונלית. זוהי יחידת בקרה שולחנית קומפקטית אך רבת עוצמה המאפשרת הפעלה של 10 יחידות במקביל, כולל הפעלה ללא שימוש בידיים.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות