skip to content

CRYPTR MICRO - יחידת הצפנה

הצפנת קול ונתונים FIPS 140-2‎ רמה 3 ו-NSA Suite B במארז microSD™‎‏

הצפנה למכשיר הנייד שלך ברמת הממשל הפדראלי בארצות הברית

הנתונים שלך רגישים, אך יחד עם זאת עליך להביא אותם לשטח בצורה מאובטחת - בטלפונים חכמים מסחריים. זו המטרה שלשמה תכננו את CRYPTR micro‏.

CRYPTR micro היא יחידת הצפנה שתוכננה על מנת לספק אבטחת נתונים ברמה העומדת בדרישות הממשל הפדרלי של ארה"ב, לטלפונים חכמים ולמכשירי קשר ניידים מסחריים. הודות לאימות לפי תקן FIPS 140-2‎ רמה 3 וליכולת לתמוך באפליקציות NSA Suite B, זוהי בחירה מצוינת לאבטחת נתונים מתקדמת עבור מכשירים ניידים עם צריכת חשמל נמוכה.

ניתן להתקין את CRYPTR micro במגוון מכשירים ניידים וכך ליצור פתרונות תקשורת ברמת אבטחה גבוהה ובעלות נוחה.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות