skip to content

העדפות להצטרפות כמנוי לבחירתך


בחר את העדפות ההצטרפות שלך כמנוי, כדי שנוכל לספק לך מידע רלוונטי, בעיתוי המתאים, בהתאם למטרות, תחומי העניין, התעשייה, החשבון והמיקום שלך. אתה מחליט איזה מידע לשתף איתנו ולאילו שירותים להירשם. 

העדפותיך כמנוי מבוססות על כתובת האימייל שלך, כך שרק אתה יכול לשנות אותן, ואין צורך לזכור סיסמה נוספת. כתובת האימייל שלך תישאר פרטית. היא תשמש רק לצורך תקשורת עם מוטורולה סולושנס ולא תימכר או תוצג באופן פומבי.

אם ברצונך להפסיק לקבל הודעות מאיתנו, תוכל לבטל כאן את ההרשמה בכל עת.