skip to content

Usługa Raportów Na Potrzeby Zarządzania Wydajnością Sieci

 

W ramach usługi raportów na potrzeby zarządzania wydajnością sieci (ang. Performance Management Reports, PMR) firmy Motorola informacje statystyczne generowane przez sieć klienta wykorzystywane są do gromadzenia nieprzetworzonych danych o systemie, dotyczących m.in. strefy, obszaru i wykorzystania łączności radiowej. Dane te są następnie porządkowane i szczegółowo analizowane w celu wykrycia powtarzających się wydarzeń, żeby ułatwić podejmowanie właściwych decyzji operacyjnych na podstawie wydajności systemu, prowadzących do ulepszenia funkcjonalności sieci.

Raporty dotyczące wydajności sieci pozwalają ocenić krytyczne parametry obciążenia systemu sieci, żeby pokazać gdzie i kiedy występują wąskie gardła systemu oraz zapewnić dokładne planowanie jego przyszłego

Jak kupić

UDOSTĘPNIJ TO NA

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI NA