skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

DANE PODSTAWĄ DZIAŁANIA


JAK PRZYDATNE SĄ TWOJE DANE?

Źródła danych są dziś praktycznie nieograniczone. Dzięki filmom przesyłanym strumieniowo w czasie rzeczywistym, Internetowi rzeczy oraz systemom CAD i RMS słyszysz, widzisz i możesz zrobić więcej. Jednak z tą obfitością informacji wiąże się też wyzwanie — trzeba przekształcić je w przydatne dane. Możemy Ci w tym pomóc.

ODKRYJ UKRYTE DANE

Dane masowe — jeśli analizuje się je szybko i dokładnie — umożliwiają lepsze zrozumienie trendów i wydarzeń. Z tego przewodnika dowiesz się, dlaczego warto uwzględnić analizy predykcyjne w swoim rozwiązaniu analitycznym i jak to zrobić.


ZYSKAJ LEPSZY OGLĄD SYTUACJI

Dzięki dostępowi do ogromu danych i stałemu ich przetwarzaniu możesz dostarczać właściwe informacje właściwym ludziom we właściwym czasie. Zobacz, jak komisariat policji z Detroit PD wykorzystuje dane z różnych systemów, definiując na nowo efektywność i szybkość reakcji.


ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

CommandCentral Analytics

Korzystaj z automatycznych analiz danych, by z łatwością zmieniać plany strategiczne w wymierne działania.

CommandCentral Aware

Zarządzaj działaniami w czasie rzeczywistym z centrum zarządzania, obsługując głos, dane i sygnały wideo z jednego stanowiska.

CommandCentral Inform

Usprawnij proces podejmowania decyzji w całej firmie, konsolidując bieżące dane na temat zdarzeń na jednej mapie.