skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Wielopasmowy Radiotelefon Przewoźny APX™ 7500

Wielopasmowy radiotelefon APX 7500 umożliwia natychmiastową współpracę służb ratunkowych. Radiotelefony przewoźne P25 czwartej generacji firmy Motorola usprawniają współpracę i obsługują obydwa poniższe pasma częstotliwości (700/800 MHz, VHF, UHF zakres 1 oraz UHF zakres 2). Zapewniają kompatybilność z wcześniejszymi i przyszłymi rozwiązaniami (FDMA oraz TDMA) i umożliwiają śledzenie lokalizacji zewnętrznej dzięki zintegrowanemu modułowi GPS. Do modelu APX 7500 można dobrać jedną z wielu dostępnych głowic sterujących z 5 opcjami, które zapewniają elastyczność obsługi i możliwość dopasowania do konkretnych potrzeb operacyjnych. Radiotelefon wykorzystujący wysokowydajne technologie łączności ułatwia służbom bezpieczeństwa publicznego jeszcze skuteczniejsze wypełnianie swoich obowiązków.

Kontakt - Sprzedaż