skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Znakomicie spełnia podstawowe wymagania komunikacyjn. Inteligentny i wszechstronny model GP280, wyposażony w pełną klawiaturę oraz wyświetlacz alfanumeryczny z czytelnymi ikonami ułatwiającymi obsługę menu. Są na nim wyświetlane dane identyfikacyjne grup rozmównych, książka telefoniczna, lista kontaktów i ikona stanu akumulatora.

Obsługa 90 trybów zapewnia możliwość utrzymywania stałego kontaktu między wieloma różnymi grupami rozmównymi. W celu nawiązywania połączeń bezpośrednich można skorzystać z utworzonej wcześniej listy kontaktów albo bezpośrednio wpisać numer radiotelefonu drugiej osoby z klawiatury.

Kontakt - Sprzedaż